Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular başladı

Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular bugün itibariyle başladı. Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih 11 Haziran olarak belirtildi. MEB tarafından yapılan duyuruda Yaz dönemi destekleme yetiştirme kurslarının başladığı MEBin Twitter adresi üzerinden adaylara duyuruldu.

Milli eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yaz dönemi destekleme ve yetişirme kurslarına başvurular başladı. 5 Haziran Pazartesi başlayan başvurlar 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları hakkında süreç ise şu şekilde ilerleyecek.

Takvim şu şekildeki sıraya göre işleyecek:

Kurs merkezi başvurularının alınması ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 5-11 Haziran 2017, Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 12-18 Haziran 2017, Öğrenci başvurularının alınması 19-25 Haziran 2017, Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması 26 Haziran 2017 ile 2 Temmuz 2017 arasında, Kursların başlaması 3 Temmuz 2017 tarihinde olacak. Kursların tamamlanması ise 27 Ağustos 2017 tarihi olarak açıklanmıştı.

Kılavuza göre Kurs merkezleri olarak okul veya kurumların yapması gerekenler şunlardır:

Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden belirlenen iş takvimi doğrultusunda yapar. Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak e-Kurs modülüne giriş yapar. Sınıf oluşturma işlemlerinde hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkanları ölçüsünde kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması halinde açılır.e-Kurs modülü üzerinden kurslara başvuru yapacak resmi örgün eğitim kurumu öğrencilerine devam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir.

Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanım şifresi verilir.Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar. DYKnın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir