Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramına kısa süre kala tatilciler plan yapmaya başladı. İslam aleminde dini bayramlardan olan Kurban Bayramı bu hangi tarihlere geldiği oldukça merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı bu sene 1 Eylülde başlayıp 4 Eylülde sona erecek. Ancak 30 Ağustos resmi tatil ilan edilirse tatilin süresi uzayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil olarak ilan edilirse vatandaşlar 6 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı, bu yıl geçtiğimiz yıla göre 1,5 hafta gerileyerek 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, 4 Eylül 2017 tarihinde sonlanacak. Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte tatilin kaç gün olacağını merak eden milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı tatili kaç gün? diye soruyor. Zira Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce Zafer Bayramı olacak ve resmi tatil uygulanacak.

Kurban Kesmenin Hikmetleri:

1 – Kurban kelimesi, lügatta, kendisi ile Allaha yaklaşılan şey mânasına gelir. Bu isimden de anlaşıldığı gibi kurban; Allaha yaklaşma ve Onun rızasını kazanma vesilesidir.

Kurân-ı Kerîmde şöyle buyurulmaktadır:

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşrû kıldık (emrettik).

Allahın rızık olarak verdiği dört ayaklı davarlar üzerinde (yalnız) Allahın ismini ansınlar (o

davarların) gerçek sâhibinin Allah olduğunu bilsinler) diye. O halde hepiniz Ona teslim olun. (Habîbim)! Sen itâatli ve mütevâzî olanları (ebedî saâdet ve selâmetle) müjdele. (el-Hacc, 34).

Bu âyette kurban kesmenin, Allahın hatırlanması, yeryüzünde mevcut bütün hayvanların Allahın mülkü olup, sırf rahmet eseri olarak insanların istifadesine verilmiş olduğunun bilinmesi için emr olunduğu belirtilmektedir.

İnsan zamanla gaflete düşüp, sâhip olduğu malın, mülkün, servetin Allahın kendisine bir lütfu olduğunu unutabilir. Karun gibi her şeye kendi çalışmasıyla, bilgi ve mehâretiyle sâhip olduğunu vehmederek, kendisinde bir kudret ve kuvvet görmeye, İlâhî nimetleri şahsına maletmeye başlar. Gururlanıp, haddini aşar.

İşte kurban emri, ona, sâhip olduğu mal ve mülkün, bağ ve bostanın, hayvanların, servet ve

paranın Allahın bir ihsanı ve lütfu olduğunu ve asıl mal sâhibinin Allah bulunduğunu hatırlatır. Onun izni ve müsâadesi olmadan hiçbir şeye sâhip olunamayacağını bildirir. O da gururu bırakıp mahviyet ve tevazua girer. Hakikî kulluk tavrını takınır, şükür vazifesini ifaya çalışır. Bu hal ise, onun Allaha yaklaşmasına ve rızasını kazanmasına bir vesile teşkil eder.

2 – İnsanın yaptığı bütün ibâdetler gibi kurban kesmesine de Allahın ihtiyacı yoktur. Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvâlarını, ilâhî emre itâattaki titizliklerini, Allaha yakınlık derecelerini ölçmektedir. Hacc sûresi, 37. âyette bu husus şöyle belirtilir:

Onların ne (sadaka edilen) etleri, ne de kanları hiçbir zaman Allaha (yükselip) erişmez. Fakat sizden Ona (yalnız) takvâ (Allahın emirlerine itâat ve yasaklarından ictinab titizliği) ulaşır.

Bu âyette de görülüyor ki, kesilen kurbanlarda gaye; ihlas, takvâ ve Allaha yaklaşmadır. Maksad, Allahı verdiği nimetleriyle hatırlama ve Onun rızâsını kazanmaktır. Bu maksad ve gaye olmadıktan sonra kesilip dağıtılan etlerin, akıtılan kanların, ne kadar çok olursa olsun, Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur.

3 – Kurban aynı zamanda Hz. İsmailin (A.S.) Allah için kurban edilmekten bir lütuf eseri olarak kurtuluşunun hatırlatılmasına da vesiledir.

Cenâb-ı Hak, İbrahimi (A.S.) büyük bir imtihana tâbi tutmuş, sevdiği biricik evlâdını Allah için kurban etmesini istemiştir. HZ. İBRAHİM ile oğlu İsmail, her ikisi de bu isteğe, tam bir teslimiyet ve sadakat içinde uymuşlardır. Hazret-i İbrahim oğlunu kesmek üzere yatırmış ve bıçağı boynuna çalmıştır. Fakat bıçak İsmaili (A.S.) kesmemiştir. Çünkü Cenâb-ı Hakkın muradı, Hz. İsmailin kesilmesi değil, baba-oğul iki şanlı nebînin erişilmez teslimiyet ve sadakatlarının, ferâgat ve FEDakârlıklarının, melekler ve kıyâmete kadar gelecek bütün insanlar tarafından bilinmesi, daima hatırlanması idi.

Bu hikmet tahakkuk ettiği için, bıçağa İsmaili kesmemesini emr etmiş; Hz. İsmailin yerine onlara Cennetten bir koç göndererek onu kurban etmelerini istemiştir. İşte kurban kesmek; bu büyük ve ibretli hâdisenin yıldönümünü kutlamak mahiyetindedir.

4 – Her yıl müslümanlar tarafından binlerce kurban kesilmektedir. Bu, bir bakıma, bir müslümanın Allaha ibadet ve onun emrine uymak için her şeyini fedâ edebileceğinin, Allah yolunda bütün varlığından vazgeçebileceğinin sembolik bir ifadesi olmaktadır.

5 – İslâmın koyduğu kurban kesme hükmü, aynı zamanda insanlar için büyük bir nimet ve rahmettir.

Bir yıl boyunca pek çok sıkıntılar çekmiş, belki de ağzına bir lokma et koyamamış fakirler, kurban bayramı münasebetiyle bol bol et yeme fırsatına kavuşurlar. Fazla gelen etleri kavurma yapıp uzun zaman o etten faydalanma imkânını elde ederler. İslâmın sosyal adâleti temin edici bir hususiyeti de böylece ortaya çıkmış olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir