Türk-İş kıdem tazminatıyla ilgili görüşünü Bakanlığa bildirdi

Türk-İş: Açık talebimiz kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır

AA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesini ancak bu haktan yararlanamayan işçiler için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Konfederasyon, kıdem tazminatına ilişkin görüşünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti.

Türk-İşten yapılan açıklamada Üçlü Danışma Kurulunun, Bakanlığın belirlediği “Kıdem Tazminatında Reform” gündemi ile 4 Temmuzda toplandığı hatırlatıldı.

Bu toplantıda somut bir önerinin yapılmadığı belirtilen açıklamada, Bakanlığınızdan açık talebimiz kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. denildi.

Türk-İşin yıllardan bu yana kıdem tazminatının münhasıran işveren tarafından ödenmesinin gerekliliğini savunduğu ifade edilen açıklamada, İş Kanununda yer alan Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta dahi ettiremez. hükmü anımsatıldı.

KONFEDERASYONUN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN ÖNERİLERİ

– Kanun hakimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır. İşçi, kıdem tazminatını alamadığını Bakanlığa beyan ettiğinde; Bakanlık işçi beyanı sonrasında işverenin, işçiye ödeme yapıp yapmadığını araştırmalı, banka kayıtları ile tazminat ödediğini ispat edemeyen her işveren için işçinin mağduriyeti ile orantılı bir idari para cezası vermelidir.

– Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın, kıdem tazminatını ödemeyen işverenler için de getirilmesi gerekmektedir.

– Kamu ihalelerine giren işverenlerin işçilerin kıdem tazminatı ödemelerini yapmamaları halinde ödeme yapıncaya kadar yeni bir ihaleye girmesini ve borcu olan alt işverenlerle sözleşme yapmasını önleyecek düzenleme yapılmalıdır.

– Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklar da dahil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

– İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir